23 May 2013

Future Shorts Brno: Spring edition - 04/06/2013

Filmový program:

Jarní program festivalu se zahrnuje 6 krátkých filmů, které vznikly na 4 kontinentech. Každý je jiný - jak zpracováním, tak příběhem. Všemi se ale proplétá téma objevování, změny a snahy žít a užít si svůj život.

Sledujeme polského fotbalového rozhodčího - Korejce, který se znenadání setká se svým otcem - malého chlapce snažícího se porozumět světu dospělých - stoletou švédskou babičku, která každý den plave - nečekaný zvrat na bazénové párty - ctižádostivého bubeníka, který nastupuje na elitní školu.

Filmy promítáme v originálním znění s českými a anglickými titulky!

Doprovodný program:

O doprovodný program se postarají hudebníci z Hertz|Kunst-Plattform (http://omghertz.tk/). Začneme již ve 20.00 hod!

Vstupné:

80Kč studenti / 100Kč ostatní

Protože bylo minulé promítání beznadějně vyprodané, zvýšili jsme kapacitu míst. Vstupenky si můžete rezervovat na mailu: futureshortsbrno@gmail.com (do předmětu napište REZERVACE a do emailu jméno a počet vstupenek). Rezervaci je možno provést do 4.června do 12.00 hodin! 

______________________________________________________________

Film programme:

Spring festival programme includes 6 short films produced on four continents. Everyone is different but in all you can find the topic of discovery, changes and effort to live and enjoy the life.

We follow the Polish football referee - Korean, who suddenly meets his father - a little boy who tries to understand the world of adults - hundred years old Swedish grandmother who swims every day - unexpected twist at the pool party - an ambitious drummer, who starts an elite school.

Films are screened with both english and czech subtitles!

Before- and after-party:

The audiovisual performances by musicians from Hertz|Kunst-Plattform (http://omghertz.tk/). We begin at 8:00 PM!

Tickets:

80 CZK for students / 100 CZK for others

Since the last screening was sold out, we have increased the capacity of seats. Tickets can be booked by email: futureshortsbrno@gmail.com (as subject type RESERVATION and in email add your name and number of tickets). You can book your ticket by email till 12:00 on 4th June!


Připojte se k naší FB události / Join our FB event: