23 November 2013

Doprovodný program / Bonus program

Věděli jste, že futsal hrají nevidomí? Jaká jsou jeho pravidla? Podle čeho se řídí hráči na hřišti?
V rámci doprovodného programu Vás zveme na promítání dokumentu, který dokazuje, že i s hendikepem se dají vyhrávat medaile.

Bučovice Blind Football Cup 2013

Dokument mapuje konání prvního mezinárodního turnaje futsalu nevidomých v České republice, který mimo jiné hostil i současné paralympijské vítěze.

Autoři: Ondrěj Klus, Robert Fischer, Jitka Graclíková, Tomáš Bukovský a Kateřina Vaňová.

Autoři dokumentu se promítání osobně zúčastní. 
__________________________________________________________
 
Did you know that blind people play futsal? What are the rules? How the players manage to move on the field?
We have a bonus short film for you after the main screening of Future Shorts' movies. This documentary proves that even with a disability you can win medals.
 
Bučovice Blind Football Cup 2013
 
The documentary shows how was the first international blind futsal tournament in Czech Republic, which by the way hosted also current Paralympic champions.
 
Authors: Ondrěj Klus, Robert Fischer, Jitka Graclíková, Tomáš Bukovský and Kateřina Vaňová.

The authors of the documetary will come the screening.