27 November 2013

Uvidíme se večer! / See you tonight!

Těšíme se na Vás večer v sálu kavárny Trojka. Promítáme už od 20hodin a tohle je dnešní program!

We look forward to you tonight in café Trojka. We're screening since 8pm a this is the programme!1. AMAR

Režie/Dir: Andrew Hinton                                                      
 
India | 2011 | 10 min | Dokument/Documentary

Amarovi je 14 a je premiant. Jednoho dne by chtěl být profesionální hráč kriketu, ale momentálně je jediným chlebodárcem rodiny. Pracuje ve dvou pracích šest a půl dne týdně a krom toho ještě navštěvuje odpoledne výuku. Tento krátký observační dokument následuje Amara během jeho každodenního života. Amar is 14 and top of his class. Someday he'd like to be a professional cricketer, but for now he's the family's main breadwinner, working two jobs six and a half days a week on top of attending school in the afternoons. This short observational documentary is a simple journey with Amar through his daily life.

2. SILENT RIVER

 
Režie/Dir: Anca Miruna Lăzărescu                                          

Německo/Germany | 2011 | 30 min | Drama

Rumunsko, rok 1986: Gregor a Vali se potřebují dostat pryč. Oba se potřebují navzájem, přesto je tu vzájemná nedůvěra. Jedné noci se Gregorovy obavy potvrdí. Nakonec zbývá už jen naděje.
Romania, 1986: Gregor and Vali want to get away. Both need each other, yet there is mutual distrust. One night Gregor finds his doubts confirmed. In the end only hope is left.


3. BONEFEATHER

 
Režie/Dir: Nathan Gilliss, Callum Paterson                               

Kanada/Canada | 2009 | 4 min | Animace/Animation

V lese z manšestru a plsti, Bonefeather a jeho Soused s korálkovýma očima naruší ranní klid svou nesnesitelnou pářící písní. Najednou zastaví, když přiletí krásná samička. Ačkoliv se snaží, co to jde, neoslní.
In a forest of corduroy and felt, Bonefeather and his beady-eyed Neighbor disrupt the peace of the morning with an obnoxious mating song. They are suddenly stopped when a beautiful female arrives. Though they dance their best, they fail to impress.


--- PAUZA --- BREAK ---4. WHATEVEREST

Režie/Dir: Kristoffer Borgli                                                        
 
Norsko/Norway | 2012 | 17 min | Dokument/Documentary
 
WHATEVEREST je dokument o neobvyklé inspiraci pro pro taneční melodii, kterou vytvořil Todd Terje: „Inspector Norse“. „Inspector Norse“ je internetová přezdívka, Mariuse Solema Johansena, neúspěšného hudebníka, který žije na maloměstě, produkuje taneční videa a recepty na drogy pro YouTube.
WHATEVEREST is a documentary about the unlikely inspiration behind a dance tune produced by Todd Terje called "Inspector Norse". "Inspector Norse" is the internet alias of Marius Solem Johansen, a failed musician living in a small town, producing dance videos and drug recipes for YouTube.
 
 

5. A DISTRAÇÃO DE IVAN

Režie/Dir: Cavi Borges, Gustavo Melo                                                        
 
Brazílie/Brazil | 2009 | 17 min | Drama
 
Tento film vypráví příběh Ivana, jedenáctiletého chlapce. Žije se svou babičkou na předměstí Rio de Janeira. Uprostřed každodenního hašteření s kamarády dospěje.
This film tells the story of Ivan, an eleven-year-old boy. He lives with his grandmother in the suburbs of Rio de Janeiro. Amidst his everyday tricks and squabbles with friends, he will mature.

6. COLOR FILM

Režie/Dir: Meghan O’Hara                                                                          

USA | 2008 | 7 min | Experimentální/Experimental

Experimentální dokument zkoumá propast mezi jazykem a vnímáním. Skrz paralelní dotazování v oblastech kognitivní psychologie, lingvistiky, etymologie a také komerčního barevného průmyslu, režisérka představuje divákovi svěží meditaci na téma centrality barvy v naší každodenní existenci.
Experimental documentary exploring the gap between language and perception. Through parallel inquiries into cognitive psychology, linguistics, etymology, and ultimately, the commercial color industry, director Meghan O'Hara presents the viewer with a lush meditation on the centrality of color in our everyday experience.
 

7. VOYAGE D’AFFAIRES

Režie/Dir: Sean Ellis                                                                                    
 
Francie/France | 2008 | 11 min | Komedie/Comedy

Jean Paul Clement je na obchodní cestě. Ubytuje se v Hotelu Dolphine na sedm nocí, během kterých se dozvíme, že má uloženu zprávu ve svém mobilu a osobní dilema.
Jean Paul Clement is on a business trip. He checks into the Dolphine Hotel for seven nights where we learn he has one saved message on his mobile phone and a personal dilemma.
 


--- PAUZA A HLASOVÁNÍ --- BREAK AND AUDIENCE VOTING ---
 
 

ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ/ SPECIAL PROGRAMME: Bučovice Blind Football Cup 2013

CZ | 2013 | 28 min | Dokument/Documentary

Dokument o prvním turnaji ve futsalu nevidomých v České republice (Bučovice Blind Football Cup 2013). Autoři dokumentu jsou Ondřej Klus, Robert Fischer, Jitka Graclíková, Tomáš Bukovský, Kateřina Váňová. Tvůrci budou osobně přítomni.

The documentary about the first blind soccer tournament in the Czech Republic (Bučovice Blind Football Cup 2013). Documentary made by Ondrej Klus, Robert Fischer, Jitka Graclikova, Tomas Bukovsky and Katerina Vanova. The authors will be present at the screening.