13 May 2014

Jarní promítání: program / Spring screening: programme. 14.5.2014

Uvidíme se již zítra na Flédě. Začínáme ve 20:00! See you tomorrow in Fléda. We start at 8PM!


Program večera / Programme of the evening:


20:00 - 22:00 - promítání krátkých filmů/screening of the Future Shorts:


1. TOOTY’S WEDDING 

Režie/Dir: Frederic Casella 
Velká Británie/Great Britain | 2011 | 18:30 min | Drama/Romantická komedie/Romantic comedy

Peter vždy miloval krásnou svůdnici Tooty, ale vzal si nesvůdnou Alison, která si myslí, že umí mluvit se psy. Takže když si Tooty zaflirtuje s Peterem den před svou svatbou, zoufalý Peter se rozhodne, že jsou předurčeni k tomu být spolu. 

Peter has always been in love with the beautiful siren Tooty but he is married to the anti-siren Alison who thinks she can talk to dogs. So when Tooty flirts with Peter the night before her wedding, a desperate Peter decides they're destined to be together.


2. INTO THE MIDDLE OF NOWHERE 

Režie/Dir: Anna Frances Ewert 
Velká Británie/Great Britain | 2011 |15 min | Dokument/Documentary 

Tento film láskyplně zachycuje kouzlo dětství, když děti zkoumají a testují hranice reality skrze hru a imaginaci. 
This film lovingly captures the wonder of childhood as kids explore and test the boundaries of reality through play and imagination.


3. THE CAPTAIN 

Režie/Dir: Nash Edgerton 
Austrálie/Australia | 2013 | 6 min | Drama/Komedie/Comedy 

Pilot letadla se vzbudí v troskách po pádu s obrovskou kocovinou a je konfrontován s následky svých činů.
An aeroplane pilot wakes up in the wreckage of a crash with a massive hangover and is confronted with the consequences of his actions.


--------------------PŘESTÁVKA / BREAK-------------------- 


4. SVAMP (FUNGUS) 

Režie/Dir: Charlotta Miller 
Švédsko/Sweden | 2011 | 8:20 min | Drama 

Katrin apaticky sedí ve svém hnusném bytě, zatímco ji opustil přítel a stará paní, jejíž manžel právě zemřel, šílí před domem. Dotčena emocemi staré paní se Katrin rozhodne čelit svému bývalému příteli. 
Katrin sits apathetically in her dumpy apartment after being left by her boyfriend as an old lady whose husband just died is wreaking havoc outside. Touched by the old lady's strong emotions, Katrin decides to face her old boyfriend.


5. THE BIG HOUSE 

Režie/Dir: Musa Syeed 
Jemen/Yemen | 2013 | 04:40 min | Krátký příběh/Short story 

Když se jemenský chlapec dostane do nedaleké prázdné vily, popustí uzdu sobě a své fantazii v tomto velkém domě.
When a Yemeni boy finds a way into the empty mansion down the street, he lets himself and his imagination run wild in the big house.


6. FEAR OF FLYING 

Režie/Dir: Conor Finnegan 
Irsko/Ireland | 2013 | 09:08 min | Animace/Komedie/Animation/Comedy 

Dougal je ptáček, co se bojí létat. V noci jsou jeho sny sužovány vracejícími nočními můrami o tom jak padá na zem a ve dne raději všude chodí, než aby čelil svému strachu. Když přijde tuhá zima, Dougal musí na jih, ale jak? 
Dougal is a small bird with a fear of flying. At night his dreams are plagued with a recurring nightmare of falling towards earth and by day he walks wherever he needs to go rather than face this fear. When a harsh winter rolls around, Dougal must head South, but how?


7. JONAH 

Režie/Dir: Kibwe Tavares 
Velká Británie/Great Britain | 2012 | 17:41 min | Drama/3D Animace/3D Animation 

Zanzibarský mladík Mbwana, který je hladový po budoucnosti, vytvoří mýtus, který transformuje jeho malé město do turistického centra. Ale když je realita na hony vzdálena jeho snům, rozhodne se zničit město – nebo sebe. 
Zanzibarian beach boy Mbwana, hungry for the future, creates a myth that transforms his small town into a tourist hot spot, but when the reality is far from his dreams he sets out to destroy the town – or himself.

--------------------HLASOVÁNÍ / AUDIENCE'S VOTING--------------------


22:00 - ?? - AFTERPARTY - Himalayan Dalai Lama DJs