23 July 2014

Letní promítání: program / Summer screening: programme. 23.7.2014

Počasí nám přeje, a tak nic nebrání promítání venku. Uvidíme se již dnes na nádvoří Domu pánu z Kunštátu (kavárny Trojka). Začínáme ve 20:00!
The weather is good so we can screen outside today. See you today at the courtyard od Dům pánů z Kunštátu (café Trojka). We start at 8PM!Program večera / Programme of the evening:


20:00 - 21:30 - DJ Shotek

21:30 - 23:00 - promítání krátkých filmů/screening of the Future Shorts:


1. NO JOKE 

Režie/Dir: Maxim Kelly 
Velká Británie/Great Britain | 2013 | 4 min | Hudební video/Music video

Hudební video nám ukazuje léčbu starých lidí pomocí tance. Populární hudba a humor se spojily ve fotografický krátký film Maxima Kellyho o Kalkatské společnosti věnující se smíchu. 
The music video shows the ultimate cure, in the form of old people dancing. Pop music and humor come together in photographer Maxim Kelly's short film of the KolKata Laughing Society.


2. JUST BEFORE LOSING EVERYTHING

Režie/Dir: Xavier Legrand
Francie/France | 2013 | 30 min | Drama 

Chlapec předstírá, že jde do školy, a místo toho se schová pod mostem. Teenagerka se slzami v očích čeká na autobusové zastávce. Žena je vyzvedne a jede na parkoviště supermarketu.
A young boy pretends to go to school and hides under a small bridge. A teenager in tears waits at a bus stop. A woman picks them up and drives them to the parking lot of a supermarket.


3. I AM TOM MOODY 

Režie/Dir: Ainslie Henderson 
Velká Británie/Great Britain | 2013 | 7 min | Animace/Animation 

Fantaskní výlet do podvědomí potlačovaného hudebníka, který se snaží zpívat.
A surreal trip through the subconscious of a stifled musician as he struggles to sing.


4. LIFE IS A BITCH 

Režie/Dir: François Jaros
Kanada/Canada | 2013 | 5 min | Komedie/Comedy 

Láska. Žal. Šok. Odpírání. Nespavost. Perličková koupel. Hlen. Masturbace. Popová coura. Holubi. Zubní pasta. Nemocnice. F__k. Ahoj. Vlasy. Sport. Kuře. Dětská botička. Děti. Odmítnutí. Veverky. Pláč. Trapné — 95 scén, pět minut: život je děvka.
Love. Grief. Shock. Denial. Sleeplessness. Bubble bath. Mucus. Masturbation. Pop tart. Pigeons. Toothpaste. Hospital. F__k. Bye. Hair. Sports. Chicken. Bootie. Kids. Rejection. Squirrels. Cries. Awkward — 95 scenes, five minutes: life's a bitch.--------------------PŘESTÁVKA / BREAK-------------------- 


5. BUTTER LAMP

Režie/Dir: Hu Wei 
Francie - Čína/France - China | 2013 | 15 min | Experimentální/Experimental 

Mladý fotograf a jeho asistent navrhnou tibetským nomádům, aby se nechali vyfotit. I přes rozmanitý a více či méně exotický původu se rodiny vyfotografovat nechají. Prostřednictvím těchto snímků bude fotograf vytvářet jedinečné spojení různorodých obyvatel vesnic.
A young photographer and his assistant suggest to Tibetan nomads to take their picture. Against diverse and more or less exotic backgrounds, families appear to the photographer. Through these shots, the photographer will weave unique links with each of the various villagers.


6. CIRRUS 

Režie/Dir: Cyriak
Velká Británie/Great Britain | 2013 | 3 min | Hudební video/Music video 

Hudební video pro Bonobův song "Cirrus" je krásně absurdní video koláž vytvořená britským animátorem Cyriakem. Je s podivem, že užitím starých záběrů z běžného života vytváří složité stroje a obří roboty.
The music video for Bonobo's song, "Cirrus," is a beautifully surreal video collage created by British animator Cyriak. It is certainly weird, using old footage of ordinary life to create complex machines and giant robots.


7. MISTERIO

Režie/Dir: Chema García Ibarra 
Španělsko/Spain | 2013 | 12 min | Fikce/Fiction 

Říká se, že pokud dáte své ucho k zadní části krku, můžete slyšet mluvit Pannu. Matka, otec a syn. Trio míří ke krizi, v níž porozumění je jediným způsobem, jak se navzájem neposlouchat.
They say that if you put your ear to the back of his neck, you can hear the Virgin speak. Mother, father and son. The trio is heading for a crisis in which understanding is only one way of not listening to each other.


8. METUBE: AUGUST SINGS CARMEN "HABANERA"

Režie/Dir: Daniel Moshel
Rakousko/Austria | 2013 | 4 min | Komedie - Hudební/Comedy - Musical 

"MeTube", pocta tisícům ambiciózních uživatelů YouTube a video bloggerům a méně či více nadaným self-promotérům na internetu, přitahuje mezinárodní pozornost. Nejméně George Bizeta Habanera z "Carmen" byla přeinterpretována pro MeTube a zvýrazněna elektronickými zvuky. Za tímto cross-overem hudebních stylů stojí režisér Daniel Moshel, stejně jako operní tenorista August Schram.
“MeTube”, an homage to thousands of ambitious YouTube users and video bloggers, gifted and less gifted self-promoters on the Internet, has attracted international attention. No less than George Bizet’s Habanera from „Carmen” has been reinterpreted for MeTube and enhanced with electronic sounds. Behind the cross-over of musical styles are director Daniel Moshel as well as opera and oratorio tenor August Schram.

--------------------HLASOVÁNÍ / AUDIENCE'S VOTING--------------------